PTFE疏水膜

类别:PTFE滤膜-工业滤膜
支撑材料:PP、PET
孔径μm:0.22、0.05、0.45、0.1
宽度mm:254-300
特点:高孔隙率、高流速 、一致性好

产品描述

       迈博瑞公司提供的MS®PTFE 疏水膜具有广泛地化学兼容性,良好的截留率,简单易操作,可以用多种方式灭菌,可以广泛地应用于有机溶剂的过滤和气体的过滤。膜的一致性可以确保重要的应用需求。支撑材料包括:PP和PET,可以通过降低成本和较高的过流效率来提高滤芯的性能。

产品特点

  1. 强疏水性和机械性能好                                                                  
  2. 高孔隙率和高流速  
  3. 耐高温,耐化学性能优异                                                                                             
  4. 一致性好

典型应用

  1. 空气过滤和分析                                                                   
  2. 有机溶剂过滤
  3. 医药工业                                                                                             
  4. 半导体行业

产品保证

工作特性

规格 宽度(mm) 孔径(μm) 酒精泡点(MPa) 酒精流速
(ml/min/cm2)
透气量
(L/min/cm2)
MSPTFE0051B 254-300 0.05 0.28-0.30 5.4-6 0.5
MSPTFE022NBX 0.1 0.2-0.4 7-9 1
MSPTFE045NBX 0.22 0.14-0.16 14.3-16.3 2
MSPTFE100NBX 0.45 0.08-0.11 24-28 4
MSPTFE1001B 1.0 0.02-0.03 50-60 8
MSPTFE0052B 0.05 0.28 5.4-6 0.5
MSPTFE0102B 0.1 0.2-0.4 7-9 1
MSPTFE0222B 0.22 0.14-0.16 12-14.3 2
MSPTFE0452B 0.45 0.08-0.11 23-26 4
MSPTFE1002B 1.0 0.02-0.03 50-60 8

*如果您有特殊直径宽幅和特殊孔径,请联系我们的销售人员。

订购信息

  

下载资料